Politica de confidențialitate

EXEC-EDU este unul dintre cei mai importanți jucători pe piața autohtonă de training și consultanță, cu un portofoliu variat de programe pentru manageri și antreprenori – peste 40 de cursuri, cu grad de complexitate variat, workshop-uri de well-being și dezvoltare personală, teambuilding, coaching executiv.

EXEC-EDU colectează datele cu caracter personal ale cursanților, ale potențialilor cursanți, ale persoanelor de contact din cadrul societăților interesate de serviciile de training sau serviciile conexe oferite de EXEC-EDU, ale vizitatorilor site-ului web al EXEC-EDU și ale destinatarilor comunicărilor de marketing și ale celor informative cu privire la training-urile sau serviciile conexe desfășurate în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Atunci când Politica de Confidențialitate de față menționează „EXEC-EDU”, „noi” sau „al nostru”, se referă la societatea EXEC-EDU Formare Continuă Managerială S.R.L., cu sediul pe Calea Griviței, nr. 6-10, Parter, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/18313/2005, având cod de unic de înregistrare RO18089478, care este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și care deține, din perspectiva prevederilor în materia protecției datelor cu caracter personal, calitatea de operator de date, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

Prezenta Politică de Confidențialitate explică ce fel de informații colectăm, modul în care le colectăm, le folosim, le procesăm și le dezvăluim și cum puteți gestiona și controla utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin urmare vă rugăm să o citiți cu atenție.

Această Politică de Confidențialitate stabilește bazele prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către EXEC-EDU.

1. Introducere

Definim „Cursant” orice persoană care participă la programele EXEC-EDU și accesează serviciile noastre.

Potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect.

Prezenta Politică de Confidențialitate privește datele cu caracter personal ale cursanților, ale potențialilor cursanți, ale persoanelor de contact din cadrul societăților interesate de training-urile sau serviciile conexe oferite de EXEC-EDU, ale vizitatorilor site-ului web al EXEC-EDU și ale destinatarilor comunicărilor de marketing și ale celor informative cu privire la training-urile desfășurate și se aplică atât datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru web www.exec-edu.ro, cât și celor colectate prin intermediul adresei de e-mail sau a altor metode off-line.

2. Informații pe care le colectăm, utilizăm și stocăm

2.1 Informații pe care dumneavoastră ni le oferiți

Colectăm următoarele date cu caracter personal de la dumneavoastră:

Numele și prenumele cursantului/potențialului cursant;
Codul numeric personal al cursantului (exclusiv în baza obligațiilor legale legate de eliberarea certificatelor emise de Autoritatea Națională de Calificări)
Adresa domiciliului/reședinței;
Datele de contact, respectiv adresa de e-mail și numărul de telefon;
Data nașterii;
Semnătura;
Denumirea companiei din care face parte persoana de contact;
Funcția persoanei de contact din cadrul societății interesate de training-urile sau serviciile conexe oferite de EXEC-EDU;
Datele bancare.

2.2 Informații pe care le colectăm în mod automat

Informații privind utilizarea: colectăm informații despre acțiunile dumneavoastră pe site-ul web www.exec-edu.ro, cum ar fi tipul de conținut pe care îl vizualizați sau frecvența și durata vizitei;
Informații despre locație: colectăm diferite tipuri de informații despre locația dumneavoastră generală (de exemplu, adresa IP) sau informații mai specifice, dacă funcția de localizare din meniul de setări al dispozitivului dumneavoastră mobil este activată;
Informații despre dispozitiv: colectăm informații despre computerul, cum ar fi informații despre hardware și firmware, identificatorii unici de dispozitiv, informații stocate local pe dispozitivul dumneavoastră din spațiul de stocare web al browser-ului, informații despre paginile și datele cache-urilor de aplicații și despre conexiunea pe care o utilizați (de exemplu tipul de browser).

3. Cookie-uri și alte tehnologii similare

Când vizitați site-ul nostru, o cantitate mică de date cunoscute sub numele de „cookie” este stocată pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Cookie-urile includ informații referitoare la, de exemplu, tipul de browser web pe care îl utilizați. Pentru mai multe informații despre tipurile de cookies pe care le folosim, precum și cu privire la modul în care le folosim, vă rugăm să citiți Politica noastră de Cookies.

4. Utilizarea informațiilor

Procesăm informațiile colectate, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri:

Pentru a vă înscrie și a participa la training-urile organizate de către EXEC-EDU;
Pentru a vă comunica informații cu privire la training-urile desfășurate, solicitate prin intermediul formularelor de contact;

Pentru organizarea training-urilor personalizate, la cererea dumneavoastră;
Pentru divulgarea datelor între cursanții participanți, în vederea optimizării programelor de training;
Pentru emiterea certificatului doveditor al absolvirii cursului de către EXEC-EDU sau de către Autoritatea Națională pentru Calificări;
Pentru a vă oferi în format electronic newsletter-ul nostru specializat;
Pentru desfășurarea campaniilor de marketing;
Pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului site-ului web;
Pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu dumneavoastră;
Pentru a asigura respectarea acestei Politici de Confidențialitate și a conformității cu legile și reglementările aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței site-ului web al EXEC-EDU.
Folosim și stocăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră numai în scopurile menționate mai sus și limitate la intervalul de timp prevăzut de prevederile legale aplicabile, sau limitate în timp la cinci (5) ani de la încetarea perioadei contractuale. Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în vederea transmiterii newsletter-ului nostru specializat, acestea vor fi folosite și stocate până când vă veți dezabona de la newsletter.

Angajații, furnizorii și agenții EXEC-EDU au acces la datele cu caracter personal pe care le colectăm, dar utilizarea lor se limitează la îndeplinirea sarcinilor lor, în conformitate cu scopul prelucrării. Angajații noștri, furnizorii și agenții care au acces la datele cu caracter personal ale dumneavoastră păstrează aceste informații confidențiale și nu li se permite să le folosească în alte scopuri decât pentru a vă permite să accesați și să beneficiaƫi de serviciile oferite de EXEC-EDU, precum și să utilizați site-ul web al EXEC-EDU.

5. Distribuirea și dezvăluirea

Prin intermediul prezentei Politici de Confidențialitate, sunteți informați cu privire la utilizarea, stocarea, distribuirea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, sunteți informat că EXEC-EDU distribuie sau dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către succesorii săi, site-uri terțe sau orice alte terțe părți (cum ar fi Google Analytics).
Deopotrivă, EXEC-EDU poate să distribuie sau să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către:

Societăți cu care EXEC-EDU dezvoltă programele de training;
Organe judiciare, instanțe judecătorești și autorități abilitate.
Pentru a respecta legile locale, reglementările și solicitările legale, EXEC-EDU își rezervă dreptul de a utiliza, stoca, distribui sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar. Aceasta include, dar nu se limitează la, abordarea problemelor de securitate, a problemelor tehnice, a fraudei și a protecției drepturilor EXEC-EDU. În această privință, niciuna dintre prevederile Politicii de Confidențialitate nu reprezintă o renunțare la drepturile EXEC-EDU, o limitare a apărării noastre juridice în vreun fel sau accesul la procedurile judiciare necesare.

6. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, EXEC-EDU se angajează să respecte drepturile persoanei vizate. Beneficiați de următoarele drepturi în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

Dreptul de acces la date (dreptul de a obține confirmarea din partea EXEC-EDU că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și dreptul de a avea acces la aceste date);
Dreptul de opoziție (dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal);
Dreptul de a retrage consimțământul;
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
Dreptul la rectificare (dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete);
Dreptul la restricționarea prelucrării (dreptul de a obține restricționarea prelucrării);
Dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de EXEC-EDU sau de a solicita transmiterea acestora unui alt operator de date cu caracter personal);
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate; și
Dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere și de a vă adresa justiției.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa Calea Griviței, nr. 6-10, Parter, Sector 1, București sau la adresa de e-mail dataprotection@exec-edu.ro.

7. Securitate

EXEC-EDU dorește să ia toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării nedorite.
Chiar dacă noi punem în aplicare și actualizăm continuu măsurile de securitate administrative, tehnice şi fizice pentru a vă asigura protecția datelor cu caracter personal, nu putem garanta oricând securitatea transmiterii sau stocării datelor dumneavoastră în mediul Internet.

8. Conexiuni

EXEC-EDU nu poate controla și nu poate fi trasă la răspundere pentru politicile de confidențialitate și conținutul oricăror site-uri ale terțelor părți. Vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate pentru a afla cum colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

9. Actualizări ale acestei Politici de Confidențialitate

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor această Politică de Confidențialitate. În cazul în care modificăm Politica de Confidențialitate, vom publica Politica de Confidențialitate revizuită pe site-ul web și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Politicii de Confidențialitate. După data la care Politica de Confidențialitate actualizată intră în vigoare, accesarea site-ului nostru web va reprezenta acceptarea de către dumneavoastră a respectivei Politici de Confidențialitate actualizate.

Prezenta versiune a Politicii de Confidențialitate a fost redactată în limba engleză și în limba română și în caz de neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

10. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa Calea Griviței, nr. 6-10, Parter, Sector 1, București sau la adresa de e-mail dataprotection@exec-edu.ro. Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

POLITICA DE COOKIES

Citește despre Politica de cookies în pagina dedicata aici.

HUB-SPOT

COOKIES

Cookie-urile setate în browserul unui vizitator de către HubSpot
Ultima actualizare: 28 octombrie 2019

Codul de urmărire HubSpot stabilește o serie de cookie-uri de urmărire atunci când un vizitator aterizează pe site-ul dvs. Aceste cookie-uri se încadrează în două categorii generale:
Cookie-uri esențiale / necesare: cookie-uri esențiale care nu necesită consimțământ.
Cookie-uri de tip consimțământ: cookie-uri incluse în bannerul de consimțământ din GDPR.
Cookie-uri esențiale / necesare
__hs_opt_out
Acest cookie este utilizat de politica de confidențialitate opt-in pentru a vă aminti să nu ceară vizitatorului să accepte din nou cookie-urile. Acest cookie este setat atunci când oferiți vizitatorilor posibilitatea de a opta pentru cookie-uri.
(Expiră: 13 luni)

__hs_do_not_track
Acest cookie poate fi setat pentru a împiedica codul de urmărire să trimită orice informație către HubSpot. Setarea acestui cookie este diferită de renunțarea la cookie-uri, deoarece totuși permite trimiterea informațiilor anonimizate către HubSpot.
(Expiră: 13 luni)

hs_ab_test
Acest cookie este utilizat pentru a servi în mod constant vizitatorilor aceeași versiune a unei pagini de test A / B pe care le-au văzut anterior.
(Expiră: sfârșitul sesiunii)

<Id> _key
Când vizitați o pagină protejată prin parolă, acest cookie este setat, astfel încât vizitele viitoare la pagina din același browser să nu necesite autentificare din nou. Numele cookie-ului este unic pentru fiecare pagină protejată prin parolă.

HS-mesaje-este-deschis
Acest cookie este utilizat pentru a determina și a salva dacă widgetul de chat este deschis pentru vizitele viitoare. Se resetează pentru a închide din nou widgetul după 30 de minute de inactivitate.
(Expiră: 30 minute)

HS-mesaje-hide-mesaj de bun venit-
Acest cookie este utilizat pentru a preveni apariția din nou a mesajului de întâmpinare pentru o zi după ce a fost respinsă.
(Expiră 1 zi)

__hsmem
Acest cookie este setat atunci când vizitatorii se autentifică pe un site găzduit de HubSpot.
(Expiră 1 an)

Consimță cookie-urile banner
__hstc
Cookie-ul principal pentru urmărirea vizitatorilor. Acesta conține domeniul, utk-ul, cronologia inițială (prima vizită), ultima oră de timp (ultima vizită), ora actuală (această vizită) și numărul sesiunii (creșteri pentru fiecare sesiune ulterioară).
(Expiră: 13 luni)

hubspotutk
Acest cookie este utilizat pentru a ține evidența identității unui vizitator. Acest cookie este transmis HubSpot la trimiterea formularului și este utilizat la deduplicarea contactelor.
(Expiră: 13 luni)

__hssc
Acest cookie ține evidența sesiunilor. Acest lucru este utilizat pentru a determina dacă HubSpot ar trebui să crească numărul de sesiune și timestamps-urile în modulul __hstc. Conține domeniul, viewCount (crește fiecare paginăVizualizare într-o sesiune) și ora de pornire a sesiunii.
(Expiră: 30 min)

__hssrc
Ori de câte ori HubSpot schimbă cookie-ul de sesiune, acest cookie este de asemenea setat pentru a determina dacă vizitatorul a repornit browserul. Dacă acest cookie nu există atunci când HubSpot gestionează cookie-urile, este considerat o nouă sesiune.
(Expiră: sfârșitul sesiunii)

messagesUtk
Acest cookie este utilizat pentru a recunoaște vizitatorii care vorbesc cu dvs. prin intermediul instrumentului de mesaje. Dacă vizitatorul părăsește site-ul dvs. înainte de a fi adăugat ca un contact, va avea acest cookie asociat cu browserul său. Dacă discutați cu un vizitator care se întoarce ulterior pe site-ul dvs. în același browser gatit, instrumentul de mesaje le va încărca istoricul conversațiilor.
(Expiră: 13 luni)

Urmărirea anunțurilor

Dacă utilizați instrumentul de anunțuri HubSpot pentru a selecta și instala pixelul dvs. Facebook pe pagini cu codul de urmărire HubSpot, HubSpot va conecta plasarea acelui cod de pixeli cu bannerul de notificare cookie. Dacă aveți nevoie de consimțământ de renunțare prin acest banner, pixelul Facebook nu va putea să stabilească cookie-uri pe un vizitator până nu a optat.

Dacă ați plasat manual codul pixelului în pagini (de exemplu, prin editarea antetului site-ului HTML), HubSpot nu va putea controla pe care vizitatorii Facebook este capabil să setați cookie-urile.

Pentru informații suplimentare, consultați termenii instrumentelor de afaceri Facebook și ghidul de acordare a cookie-urilor Facebook.

Cookie-uri din sisteme terțe
HubSpot nu poate controla cookie-urile plasate de scripturi ale unor terțe părți pe site-ul dvs. web. Când un vizitator acceptă cookie-urile prin intermediul bannerului de consimțământ HubSpot, acesta acceptă numai cookie-urile HubSpot. Cu toate acestea, puteți pune codul în loc să știți când un utilizator a acceptat sau a refuzat urmărirea cookie-urilor HubSpot, apoi trimite aceste informații către sistemul dvs. terță parte. Aflați mai multe despre utilizarea banner-ului de consimțământ HubSpot pentru scripturi ale terților.

Alte informații
Aflați despre eliminarea cookie-urilor create de codul de urmărire HubSpot care sunt incluse în bannerul de consimțământ din GDPR. Atunci când cookie-urile unui vizitator sunt eliminate, vizitatorul va fi considerat „nou” și va vedea bannerul cu privire la cookie-uri data viitoare când va vizita site-ul dvs.

Vizitatorii care au vizitat site-ul dvs. web înainte de crearea bannerului cu politica de cookie-uri vor avea deja cookie-urile create de codul de urmărire HubSpot în browserul lor. Prin urmare, nu vor vedea politica privind cookie-urile

Protecția datelor cu carcater personal – HubSpot

Pentru a optimiza experiența pe care o ai în mediile de comunicare digitală utilizate de EXEC-EDU, am implementat la 27 octombrie 2019 sistemul CRM oferit de HUBSPOT. Acest sistem implică o serie de activităţi, pe care le explicam mai jos:

 

 1. Informații pe care le colectăm

Prin completarea formularelor din site-ul EXEC-EDU ne trimiţi informaţii cu caracter personal. Cerem aceste informaţii pentru a afla mai multe despre tine şi pentru a-ţi putea oferi mai rapid şi mai facil informaţia de care ai nevoie. Informaţiile sunt păstrate în sistemul HubSpot (informaţiile merg în cloud-ul HubSpot şi sunt depozitate în serverele HubSpot din SUA). Informațiile pe care le colectăm și le gestionăm folosind serviciul HubSpot ne aparțin și sunt utilizate, dezvăluite și protejate în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

 

Când vizitați site-urile noastre web

Sunteți liber să explorați site-urile Web fără a furniza informații personale despre dvs. Când vizitați site-urile Web sau vă înregistrați pentru serviciul de abonare, vă solicităm să furnizați informații personale despre dvs. și să colectăm informații de navigație.

 

“Informații personale”

Aceasta se referă la orice informații pe care ni le trimiteți voluntar și care vă identifică personal, inclusiv informații de contact, cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, numele companiei, adresa, numărul de telefon și alte informații despre dvs. sau afacerea dvs. Informațiile personale pot include si informații despre dvs. care sunt disponibile pe internet, cum ar fi de pe Facebook, LinkedIn, Twitter și Google.

Informațiile personale includ informații de navigație. Informațiile de navigație se referă la informații despre computerul dvs. și vizitele dvs. pe site-uri, cum ar fi adresa dvs. IP, locația geografică, tipul browser-ului, sursa de trimitere, durata vizitei și paginile vizualizate. Vedeți secțiunea „Utilizarea informațiilor de navigare” de mai jos.

 

Fișiere jurnal

Când vizualizați conținutul furnizat de noi, colectăm automat informații despre hardware-ul și software-ul computerului. Aceste informații pot include adresa dvs. IP, tipul browser-ului, numele de domeniu, furnizorul de servicii de internet (ISP), fișierele vizualizate pe site-ul nostru (de exemplu, pagini HTML, grafică etc.), sistemul de operare, datele de pe click, timpii de acces și site-ul de referință, adrese. Aceste informații sunt utilizate de HubSpot pentru a furniza statistici generale privind utilizarea site-urilor. În aceste scopuri, conectăm aceste date colectate automat la Informații personale, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa și numărul de telefon.

 

Informații pe care le colectăm de la terți

Din când în când, putem primi informații personale despre dvs. de la surse terțe, inclusiv parteneri cu care oferim servicii co-branded sau angajăm activități de marketing comune și surse disponibile public, cum ar fi site-urile de social media.

 

 1. Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Respectarea Politicii noastre de confidențialitate

 

Folosim informațiile pe care le colectăm doar în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Clienții care completează formularele noastre sunt obligați prin acordurile noastre cu aceștia să respecte această Politică de confidențialitate.

 

Nu vindem niciodată informații personale

 

Nu vom vinde niciodată Informațiile dvs. personale către terți.

 

Utilizarea informațiilor personale

 

În plus față de utilizările identificate în capitolele anterioare din această Politică de Confidențialitate, putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

 

 • a îmbunătățiți experiența dvs. de navigare prin personalizarea site-urilor Web și îmbunătățirea serviciului de comunicare;
 • a vă trimite informații sau conținut EXEC-EDU pe care noi considerăm că ar putea să vă intereseze prin poștă, e-mail sau alte mijloace și să vă trimitem comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră, în conformitate cu preferințele dvs. de comunicare;
 • promovarea serviciilor, produselor noastre și împărtășirea conținutului promoțional și informațional în conformitate cu preferințele dvs. de comunicare;
 • furnizarea către alte companii de informații statistice despre utilizatorii noștri – dar aceste informații nu vor fi utilizate pentru identificarea niciunui utilizator;
 • a vă trimite informații cu privire la modificările aduse Termenilor și serviciilor clienților, Politicii de confidențialitate (inclusiv a Politicii privind cookie-urile) sau a altor acorduri legale.

 

Baza noastră legală pentru colectarea și utilizarea informațiilor personale descrise mai sus va depinde de informațiile personale în cauză și de contextul specific în care le colectăm. Cu toate acestea, în mod normal, vom colecta informații personale de la dvs. numai acolo unde avem consimțământul dvs. pentru a face acest lucru, acolo unde avem nevoie de informațiile personale pentru a efectua un contract cu dvs. sau în cazul în care prelucrarea este în interesele noastre legitime și nu este suprasolicitată de interesele dvs. de protecție a datelor sau drepturi și libertăți fundamentale. În unele cazuri, este posibil să avem și o obligație legală de a colecta informații personale de la dvs.

 

Dacă vă rugăm să furnizați informații personale pentru a respecta o cerință legală sau pentru a efectua un contract cu dvs., vom clarifica acest lucru la momentul relevant și vă vom sfătui dacă furnizarea informațiilor dvs. personale este obligatorie sau nu (precum și consecințele posibile dacă nu furnizați informațiile dvs. personale). În mod similar, dacă vom colecta și folosi informațiile dvs. personale, bazându-ne pe interesele noastre legitime (sau pe cele ale oricărei terțe părți), vă vom clarifica la momentul respectiv care sunt acele interese legitime.

 

Utilizarea informațiilor de navigație

 

Folosim Informații de navigație pentru a putea să vă livram cel mai bun conținut, pentru a îmbunătăți în permanență site-urile. De asemenea, putem folosi Informații de navigație singure sau în combinație cu Informații personale pentru a vă oferi informații personalizate despre EXEC-EDU.

 

Mărturii și comentarii ale clienților

 

Postăm mărturii și comentarii ale clienților, care pot conține informații personale, pe site-urile noastre web. Obținem acordul fiecărui client prin e-mail înainte de a posta numele și mărturia acestuia.

 

Securitatea informațiilor dvs. personale

 

Folosim o varietate de tehnologii și proceduri de securitate pentru a vă proteja informațiile personale împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Securizăm Informațiile personale pe care le furnizați pe serverele computerului într-un mediu controlat, securizat, protejat de acces, utilizare sau dezvăluire neautorizate. Toate informațiile personale sunt protejate folosind măsuri fizice, tehnice și organizatorice adecvate. Toate aceste soluții sunt oferite de HubSpot. Pentru mai multe informații despre securitate HubSpot, consultați https://www.hubspot.com/security.

 

Funcții de social media

 

Site-urile noastre includ funcții de social media, cum ar fi butonul Facebook Like și widget-uri. Aceste elemente pot colecta adresa dvs. IP, pagina pe care o vizitați pe site-urile noastre și pot seta un cookie pentru a permite funcției să ruleze corect.

 

Site-uri externe

 

Site-urile noastre Web oferă link-uri către alte site-uri web. Nu controlăm și nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile acestor alte site-uri web. Furnizarea de astfel de link-uri nu constituie aprobarea noastră pentru aceste alte site-uri web, conținutul lor, proprietarii sau practicile lor. Această politică de confidențialitate nu se aplică acestor alte site-uri web, care sunt supuse oricărei politici de confidențialitate și altor politici pe care le-ar putea avea.

 

Forumuri publice

 

Oferim în site zone unde puteți lăsa mesaje accesibile publicului. Vă rugăm să rețineți că dacă dezvăluiți direct informații prin intermediul acestor zone publice, informațiile pot fi colectate și utilizate de către alți utilizatori. Vom corecta sau șterge orice informație pe care ați postat-o ​​pe site-uri, dacă solicitați acest lucru, așa cum este descris în „Renunțarea la abonare și dezabonare” de mai jos.

 

Păstrarea informațiilor personale

 

Depinde de tipul de informații cât timp păstrăm informațiile pe care le colectăm despre dvs., așa cum este descris în detaliu mai jos. După un astfel de timp, vom șterge sau face anonime informațiile dvs. sau, dacă acest lucru nu este posibil, atunci vă vom stoca în siguranță informațiile și le vom izola de orice altă utilizare până când este posibilă ștergerea.

 

Atunci când nu există nevoia de procesare a informațiilor dvs. personale, ștergem în siguranță informațiile sau le facem anonime sau, dacă acest lucru nu este posibil, stocăm în siguranță informațiile dvs. personale și le izolăm de orice prelucrare ulterioară până când este posibilă ștergerea. Vom șterge aceste informații la o dată anterioară dacă solicitați acest lucru, așa cum este descris în „Cum să accesați și să controlați datele dvs. personale” de mai jos.

 

Dacă ați ales să primiți comunicări de marketing de la noi, păstrăm informații despre preferințele dvs. de marketing pentru o perioadă rezonabilă de timp de la data când v-ați exprimat interesul pentru conținutul, produsele sau serviciile noastre, cum ar fi atunci când ați deschis ultima dată un e-mail de la noi sau ați încetat să mai utilizați contul dvs. HubSpot. Păstrăm informațiile derivate din cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru o perioadă rezonabilă de timp de la data creării acestor informații.

 

 1. Cum împărtășim informațiile pe care le colectăm

Prestatori de servicii

 

Angajăm alte companii și persoane pentru a oferi servicii vizitatorilor site-urilor noastre web și este posibil să fie nevoie să împărtășim informațiile dvs. cu acestea pentru a vă oferi informații, produse sau servicii. Exemplele pot include eliminarea informațiilor repetate din listele de perspective, analizarea datelor sau efectuarea de analize statistice, furnizarea de asistență de marketing, suplimentarea informațiilor pe care ni le furnizați pentru a vă oferi un serviciu mai bun și furnizarea de servicii sau asistență pentru clienți. În toate cazurile în care împărtășim informațiile dvs. cu astfel de agenți, solicităm în mod explicit agentului să recunoască și să respecte politicile noastre de confidențialitate și de gestionare a datelor clienților. Aceste procese nu presupun transferarea informațiilor către aceste entități, ci doar facilitarea accesului la aceste date, în cel mai sigur mod.

 

 1. Transfer internațional de informații

Transferuri internaționale în cadrul entităților HubSpot

 

Informațiile colectate de HubSpot sunt depozitate și procesate în Irlanda și SUA.

 

Această politică de confidențialitate se va aplica chiar dacă transferăm informații personale în alte țări. HubSpot a luat garanții adecvate pentru a solicita ca informațiile dvs. personale să rămână protejate. HubSpot deține clauze standard de protecție a datelor contractuale, care au fost aprobate de Comisia Europeană și are la bază acordurile bilaterale cu privire la protecția datelor cu caracter personal – EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks.

 

 

Notificare privind scutul de confidențialitate

 

HubSpot participă la și are certificat acordul cu UE-SUA. Privacy Shield Framework și Elveția – S.U.A. Privacy Shield Framework. Următoarele entități afiliate respectă principiile Privacy Shield: HubSpot Ireland Limited, HubSpot Germany GmbH, HubSpot France S.A.S, HubSpot Australia Pty Ltd, HubSpot Asia Pte. Ltd., HubSpot Latin America S.A.S și HubSpot Japan KK. HubSpot se angajează public să supună toate datele cu caracter personal primite din țările membre ale Uniunii Europene (UE) și Elveția, în funcție de Cadrul de protecție a confidențialității, la Principiile aplicabile ale Cadrului. Pentru a afla mai multe despre Privacy Shield Framework, accesați Lista scuturilor de confidențialitate a Departamentului Comerțului din SUA la https://www.privacyshield.gov.

 

 1. Cookie-uri și tehnologii similare

 

EXEC-EDU, prin tehnologiile HubSpot utilizează cookie-uri sau tehnologii similare (cum ar fi balizele web) pentru a analiza tendințele, a administra site-ul, a urmări mișcările utilizatorilor pe site-ul web și pentru a colecta informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu. Pentru a afla mai multe despre modul în care folosim cookie-urile de pe site-ul nostru web și cum gestionăm preferințele cookie-urilor dvs., consultați Politica noastră privind cookie-urile.

Ce tipuri de cookie-uri folosim și cum le folosim?

 

Tipurile specifice de cookie-uri terțe și terțe servite prin site-urile noastre Web și scopurile pe care le îndeplinesc.

 

Cookie-uri web esențiale: Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru a vă oferi servicii disponibile prin site-ul nostru web.

Cookie-uri de performanță și funcționalitate: aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a îmbunătăți performanța și funcționalitatea site-ului web, dar nu sunt esențiale pentru utilizarea lor. Cu toate acestea, fără aceste cookie-uri, anumite funcționalități pot deveni indisponibile.

Cookie de analiză și personalizare: Aceste cookie-uri colectează informații care sunt utilizate fie sub formă agregată pentru a ne ajuta să înțelegem cum este utilizat site-ul nostru web, cât de eficiente sunt campaniile noastre de marketing sau pentru a ne ajuta să personalizăm site-ul nostru pentru dvs.

Cookie-uri de publicitate: aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a face mesaje publicitare mai relevante pentru dvs. Ele îndeplinesc funcții precum împiedicarea reapariției continue a aceluiași anunț, asigurând afișarea corectă a anunțurilor pentru agenții de publicitate și, în unele cazuri, selectarea reclamelor care se bazează pe interesele dvs.

Cookie-uri de rețea socială: aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a vă permite să partajați pagini și conținut care vi se par interesante pe site-ul nostru web, prin intermediul rețelelor sociale terțe și a altor site-uri web. Aceste cookie-uri pot fi utilizate și în scopuri publicitare.

 

Dar despre alte tehnologii de urmărire, cum ar fi balizele web?

 

Cookie-urile nu sunt singura modalitate de a recunoaște sau urmări vizitatorii unui site web. Folosim o tehnologie software numită gif-uri transparente (de exemplu, Web Beacons / Web Bugs), care ne ajută să gestionăm mai bine site-ul Web, informându-ne ce conținut este eficient. Gifurile transparente sunt imagini minuscule, cu un identificator unic, similar funcției cookie-urilor și sunt folosite pentru a urmări mișcările online ale utilizatorilor de web. Spre deosebire de cookie-urile, care sunt stocate pe hard-disk-ul computerului utilizatorului, gif-urile transparente sunt încorporate invizibil pe paginile Web sau în e-mail-uri și au aproximativ dimensiunea punctului de la sfârșitul acestei propoziții. Folosim gif-uri sau pixeli transparenți în e-mailurile noastre bazate pe HTML pentru a ne informa ce e-mailuri au fost deschise de către destinatari. Acest lucru ne permite să evaluăm eficiența anumitor comunicări și eficiența campaniilor noastre de marketing. Legăm informațiile colectate de gif-uri transparente în e-mailuri la informațiile personale ale clienților noștri.

Logo EXEC-EDU

Your place to grow

[privacy_policy]
Updating…
 • No products in the cart.
CALENDAR